தமிழ் – சிறிய சிரிப்பு கதைகள்

 

“போன வருஷ தீபாவளிக்கு வாங்குனதே இன்னும் மீதி இருக்கு .. அதுக்குள்ள அடுத்த தீபாவளி வந்துடுச்சு….

இன்னும் மீதி இருக்கா,
என்ன பட்டாசா…?

இல்ல… கடன்..!

Ψ—Ψ—Ψ—Ψ—Ψ—Ψ—Ψ—Ψ—Ψ—

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert