ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்துள்ள சிவன் கோயில்கள்

மிகவும் சுவாரசியமான – இந்த முக்கிய கோவில்களுக்கு இடையில் பொதுவானது என்னவென்று நீங்கள் யூகிக்க முடியுமா?…

1. கேதார்நாத்.

2. காளஹஸ்தி.

3. ஏகம்பரநாதன்- காஞ்சி.

4. திருமதி.

5. திருவானைகாவல்.

6. சிதம்பரம் நடராஜர்.

7. இராமேஸ்வரம்.

8. கலேஸ்வரம் என்-இந்தியா.

இவைஅனைத்தும் வடகோடி இமயமலை முதல் தென்கோடி இராமேஸ்வரம் வரை ஒரேநேர்கோட்டில் அமைந்துள்ள சிவன் கோயில்கள்.

இது உண்மையில் எப்படி பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைந்தது!.

என்பது எம்பெருமான் ஈசனே!..அறிவார்.

இவை அனைத்தும் 79 ° தீர்க்கரேகையிலேயே அமைந்துள்ளன.

இந்த கோயில்களில் உள்ள இடைவெளி பலமாநிலங்களை கடந்து பல நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரங்கள் எப்படி இந்த துல்லியமான இடங்களை ஜி.பி.எஸ் இல்லாமல் அல்லது அத்தகைய சிம்மாசனம் போன்றவற்றை கொண்டு வந்தார்கள்.

என்பது ஆச்சரியமானதும் ஆகும்.
வாவ் ..

1. கேதார்நாத் 79.0669 °

2.காளஹஸ்தி 79.7037 °

3. ஏகம்பரநாதன்-காஞ்சி 79.7036 °

4. திருவாரமலை 79.0747 °

5. திருவண்ணாவலை 78.7108`

6. சிதம்பரம் நடராஜ 79.6954 °

7. இராமேஸ்வரம் 79.3129 °

8. காலேஷ்வரம் என்-இந்தியா 79.9067

அனைத்தும் ஒரேநேர்கோட்டில் அமையபெற்றுள்ளதை வீடியோவில் காணுங்கள்.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.